tworzywa.pl

System B2B | TWORZYWA.PL

 • Platforma B2B to system informatyczny ułatwiający firmom wymianę informacji oraz usprawnienie sprzedaży poprzez automatyzację procesu składania i realizowania zamówień hurtowych.
 • To bazujące na internecie i mediach elektronicznych powiązania pomiędzy podmiotami gospodarczymi.
 • W praktyce platforma taka pozwala na uproszczenie kontaktów handlowych dzięki daleko idącej integracji obu stron (np. dystrybutora oraz partnera czy kontrahenta) oraz bieżący dostęp do stale aktualizowanej oferty produktowej, czytelnych katalogów produktów i wyszukiwarek ofert, ale także katalogów sprzedawców i rozbudowanych systemów zamawiania produktów.
 • Dzięki temu kontrahenci, którzy wcześniej zawarli umowy handlowe, mogą śledzić na bieżąco proces zakupowy, a czas realizacji zamówienia znacznie się skraca.
 • Platforma WWW.B2B.TWORZYWA.PL jest rozwiązaniem skierowanym do producentów, pośredników handlowych, dystrybutorów i hurtowników działających w branży tworzyw sztucznych ułatwiając komunikację na wszystkich etapach procesu.

   

Dlaczego Warto?

Warto podkreślić, że systemy B2B nie tworzą nowych typów transakcji handlowych pomiędzy firmami. Są one jedynie (lub aż!) metodą usprawnienia i ułatwienia ich przeprowadzenia. To, czego od lat dokonuje się za pośrednictwem wielu środków komunikowania, obecnie można zrobić przy użyciu prostego interfejsu. Pośród największych zalet platform B2B należy wymienić:

 • obniżają koszty prowadzenia transakcji (brak barier geograficznych, łatwiejsze: nawiązywanie i przebieg kontaktów handlowych, zamiennik tradycyjnych metod komunikowania, mniejsza liczba osób zaangażowana w proces),
 • automatyzują proces dokonywania zamówień,
 • pozwalają na składanie zamówień siedem dni w tygodniu przez całą dobę,
 • standaryzują proces dokonywania zakupów, pokazując dostępność produktów, a także status zamówienia, historię transakcji oraz umożliwiają wygenerowanie, podgląd i wydruk dokumentów sprzedażowych,
 • pomagają planować budżet i ułatwiają kontrolę wydatków,
 • dają możliwość grupowania klientów oraz przyznawania im zindywidualizowanych rabatów i promocji.

Dlaczego więc nie spróbować?

Zapraszamy WWW.B2B.TWORZYWA.PL

Informacje

Wszystkie

Skład Maszyn

Skład Maszyn to nowy pomysł naszego vortalu zrealizowany we współpracy z Firmą GAMART Jasło mający w swoim zamiarze umożliwienie i ułatwienie, podmiotom działającym w szeroko rozumianej branży tworzyw sztucznych, sprzedaży zbędnych maszyn, urządzeń (kompl

API - Korzystanie i Funkcjonalności

Korzystanie z API tylko możliwe po uzyskaniu Tokena, w tym celu należy zgłosić się do administratora po odpowiedni klucz. Bez tego nie będzie możliwa komunikacja z aplikacją. Obecne już funkcjonalności to między innymi:

API - Jak i Dlaczego?

Interfejs programowania aplikacji (ang. Application Programming Interface, API) – sposób, rozumiany jako ściśle określony zestaw reguł i ich opisów, w jaki programy komunikują się między sobą. API definiuje się na poziomie kodu źródłowego dla takich składników oprogramowania jak np. aplikacje, biblioteki czy system operacyjny. Zadaniem API jest dostarczenie odpowiednich specyfikacji...